Balık Yemleri

3Gümüşdoğa Yem Fabrikamız, ürettiği balık yemleri ile üreticilere geniş seçeneklerde ürünler sunmaktadır. Levrek, çipura ve alabalık yem üretimi ile Türkiye’de lider konumda bulunan firmamız, müşteri ihtiyaçlarına göre; renklendirici yemler, kış yemi ve bitirme yemi ile birlikte özel alternatiflerde üretmektedir. Muğla Milas’da bulunan yem üretim tesislerinde Türkiye’deki en büyük kurulu kapasitesiyle üretim yapmakta, kullanmakta olduğu ileri teknoloji ve konusunda uzman teknik personeli ile yapılan üretimler çok hassas bir şekilde kontrol edilmektedir. İlk ürün kabulünden başlayarak, ürün nihai haline gelinceye kadar birçok prosesden geçirilerek kaliteli üretim yapılması sağlanmaktadır.

Kullanılan ileri teknoloji ile birlikte hammaddeler de özenle temin edilerek üreticilerde “Yemin Ete Dönüşüm” oranında yüksek sonuçlar alması sağlanmaktadır.

Bölgemizin en büyük ve ileri teknolojisiyle hizmet veren laboratuarımızda işlemler, ilk önce hammaddenin getirildiği araçta başlar. Numuneler; aracın her yerinden, bütün bir aracı temsil edecek şekilde alınır. Laboratuarda öncelikle fiziksel (renk, koku, görüntü, bulanıklık, yabancı madde, tortu vs.) analizleri yapıldıktan sonra kimyasal analizleri yapılmaktadır. Katı hammaddelerde rutubet, ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül, fosfor, kalsiyum, hazm olabilir protein, aflatoksin analizi, serbest yağ asitliği analizleri yapılmakta olup, sıvı hammaddelerde (yağlar) serbest yağ asitliği, peroksit sayısı, iyot sayısı ve rutubet analizleri yapılarak elde edilen, analizler sonucunda gelen hammadde kalite standartlarına uygunsa alımına onay verilmekte, uygun olmadığı takdirde ise red edilmektedir.

Bununla birlikte üretimin her aşamasında fiziksel (renk, koku,görüntü,pelet sertliği,pelet çapı) ve kimyasal kontrolleri yapılmakta olup ürün fabrikadan çıkış yapana kadar kalite kontrol sağlanmakta ve elde edilen ürün kalitesi yine laboratuar çalışmalarıyla tespit edilmektedir.

Satış sonrası ürünler, sürekli olarak kontrol edilerek, müşteri ihtiyaçları takip edilmekte ve müşterilerine ürün ulaşımında hızlı bir lojistik hizmet verilmektedir.

Yemlerde kalite kontrol, hammaddenin seçim aşamasından, yemin üretim aşamaları arasındaki kriterlere ve son ürünün depolama süreci de dâhil olmak üzere ürünün sahip olduğu özelliklerle elde edilen birçok aşamada sağlanır.

Üretim başlangıcında hammaddeler, dikey ve yatay taşıyıcılar yardımıyla işletme içi dozajlama silolarına alınırlar. Analizleri yapılmış hammaddelerin içeriklerine ve balıkların ihtiyaçlarına göre hazırlanan rasyonlar teknik personelimiz ile üretim bilgisayarına girilir.Üretim bilgisayarı kontrolünde, silolardan rasyonda belirtilen miktarlar kadar hammadde, dozajlama kantarlarında tartılır. Bir parti hammadde dozajlandıktan sonra ön karıştırma –öğütme – eleme işlemlerini takiben extruder üstü silolara taşınır. Üretimi yapılacak olan yeme ait disk uzman personelimiz tarafından ekstruder makinesine alınır.

Ekstruder kondisyonerinden (şartlandırıcısından) yemin pişirilmesi ile şekillendirilmesine yardımcı olmak için kuru su buharı, su ve yağ ilavesi yapılır. Toz formdaki hammadde karışımı pişirilip pelet haline getirilmiş olur. Kurutucuda kurutulan yemler elendikten sonra vakum yağlama ünitesine girer. Balık yağı ile vakum yağ kaplama ünitesinde yağlanan yemler soğutucudan geçirilip, dikey ve yatay taşıyıcılarla mamul silolara taşınır. Mamul silolardan alınan numuneler kontrolleri yapılmak üzere fabrika bünyesindeki labratuvara gönderilir. Analizleri yapılan yemler ürün kriterlerine uygun ise ambalajlanıp mamul ürün deposunda stoklanır. Üretim tam otomasyon kontrollü olarak el değmeden yapılmaktadır.
Balık Yemleri